پس از خرید و یا تمدید اشتراک گاها تا 10 دقیقه برای اعمال در حساب کاربری زمان می برد، در صورتیکه پس از 10 دقیقه اشتراک شما لحاظ نشد تیکت ارسال کنید
brat

بهروز علیمحمدی

بهروز علیمحمدی متولد 1360 گویندگی را از سال 1376 شروع کرد او همچنین فرزند مهدی علیمحمدی است

آثار این گوینده