پس از خرید و یا تمدید اشتراک گاها تا 10 دقیقه برای اعمال در حساب کاربری زمان می برد، در صورتیکه پس از 10 دقیقه اشتراک شما لحاظ نشد تیکت ارسال کنید
brat

مینا قیاسپور

گوینده و مدیر دوبلاژ در بسیاری از آثار از جمله تنت به گویندگی پرداخته است

آثار این گوینده